برآورد و تعیین میزان خسارت وارده برتجهیزات ریلی و تاخیر قطار توسط کارشناس رسمی دادگستری وسائط نقلیه ریلی

برآورد و تعیین میزان خسارت وارده برتجهیزات ریلی  و تاخیر قطار توسط کارشناس رسمی دادگستری وسائط نقلیه ریلیسوانح، حوادث و فرسودگی سالانه بخش زیادی از تجهیزات حوزه حمل و نقل ریلی را با خساراتی روبرو می‌کنند. این خسارات می‌تواند از ریل خارج شدن یک قطار و یا ریزش تونل‌ها و یا گود برداری‌هایی که به مترو آسیب می‌زند و یا حتی گاها خسارت رساندن به ریل‌ها از طریق باز کردن چوبه‌های و میله‌های ریل باشد. از سوی دیگر در صورتی که قطار‌ها به دلایل غیر موجه که عمدتا دلایلی غیر از بروز سوانح طبیعی است تاخیر داشته باشند مسافران می‌توانند تمام و یا بخشی از هزینه بلیت خود را دریافت نمایند. کارشناس رسمی دادگستری وسائط نقلیه ریلی در خصوص بروز این خسارت و برآورد ریالی میزان خسارت مباحثی را مطرح می‌نماید.

به طور کلی تجهیزات ریلی اعم از ایستگاه‌های مترو و قطار، ریل و مشتقات آن، چرخ و بوژی، واگن‌ها و سیستم برقی و تهویه و سایر سیستم‌ها موجود در قطار است. برای مثال فرض کنید که در اثر برخورد دو قطار به دلیل خارج شدن یک قطار از مسیر اصلی خسارتی به قطار‌ها وارد شده است. در این موارد کارشناس دادگستری وسائط نقلیه ریلی به بررسی میزان آسیب به واگن‌ها، ریل‌ها، لوکوموتیو و همچنین ارزیابی کیفیت خسارت وارده می پردازد.

و یا در مورادی افرادی به عمدا یا سهوا موانعی را در مسیر حرکت قطار‌ها قرار می‌دهند این موانع اگر باعث خروج قطار از ریل شود قاعدتا خسارات بسیار زیادی را تحمیل می‌کند در غیر این صورت ممکن است باعث صدمه به بدنه قطار و واگن‌ها و یا ریل‌ها می‌شود که بعد از تشکیل پرونده قضائی کارشناسان ما در این حوزه به ارزیابی میزان خسارت وارده می‌پردازند.

گاهی بروز خسارت به قطار‌ها به دلیل خدماتی است که شرکت‌های مختلف به شرکت حمل و نقل ریلی ارائه می‌دهند. برای مثال ساخت واگن‌های بی کیفیت، عدم تخصص کافی در تعمیر لوکوموتیو و یا ساخت تونل‌ها و ریل‌های بی کیفیت و یا عدم استفاده از تکنسین‌ها می‌توان زمینه‌ای را فراهم کند تا خسارات قابل توجه به حمل و نقل ریلی وارد شود. بنابراین بخشی از اختلافاتی که کارشناس رسمی وسائط نقلیه ریلی با آن روبرو است اختلاف بین شرکت‌ها و ارائه دهندگان خدمات است. در بررسی این اختلافات سازمان‌ها و مراجع ذی صلاح از کارشناسان ما درخواست ارزیابی و بررسی بروز سانحه را دارند و در صورت تایید قصور شرکت‌های خدماتی احکام حقوقی متناسب با خسارت در این خصوص صادر می‌شود.

اما مسئله‌ای که شاید بهتر بود در یادداشت جداگانه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد مسئله تاخیر قطار است. در صورت تاخیر قطار‌ها که منظور تاخیر معنادار قطار است برای مثال ممکن است قطار یک یا دو ساعت تاخیر داشته باشد و دچار سانحه یا حادثه طبیعی هم نشده باشد. برای مثال برف و یا زلزله دلیل تاخیر نباشد مسافران میتوانند تا صد در صد هزینه بلیت خود را دریافت نمایند. این که دلیل تاخیر به چه صورت بوده است و چه میزان از وجه بلیت باید مسترد شود را کارشناس وسائط نقلیه ریلی می‌تواند در خصوص آن اظهار نظر نماید.